DEFEKTOSKOPIE

   Podle požadavků zákazníka jsou materiály podrobovány defektoskopickým
   zkouškám podle:

   - ČSN 015055
   - DIN 54140
   - SEP 1921/84
   - ČSN EN 10228-1