KNOW-HOW společnosti spočívá ve schopnosti zajištění realizace výroby ocelí
   a slitin POLDI - sortimentu podle:

          POLDI
          ČSN
          ONL
          SAE
          GOST
          PN
          TPC
          TPF

   a to: ocel ušlechtilá konstrukční tř.12 - uhlíková
            ocel ušlechtilá konstrukční tř.13 - legovaná
            ocel ušlechtilá konstrukční tř.14 - legovaná
            ocel ušlechtilá konstrukční tř.15 - legovaná
            ocel ušlechtilá konstrukční tř.16 - legovaná
            ocel korozivzdorná a žáruvzdorná tř.17
            ocel nástrojová tř.19 - uhlíková
            ocel nástrojová tř.19 - legovaná
            ocel nástrojová tř.19 - rychlořezná
            materiály tř.18